Úvod

Nejrozšířenější řeč ve středoevropském regionu

…a jazyk Vašich partnerů a přátel Vás nevystaví mimo hru.

Z 26 písmen němčina vytváří 23 milionů slov.

Základy    Zácvik    Zažití    Zběhlost    Zdokonalení

Dorozumějte se s našimi důležitými a vyspělými sousedy, s nimiž se Češi více či méně úspěšně sžívají a vzájemně ovlivňují po dlouhá staletí, jejich jazykem! Vyřiďte si v klidu a s přehledem, co potřebujete, také ve značné části Evropské unie! Poznávejte Alpy, severomořské ostrovy, bezpočet monumentálních hradů, zámků, nezapomenutelných každoročních akcí, atrakcí a nádherných historických měst! Domluvte se u sousedů i po Evropě v poklidu a beze stresu. Může se Vám to hodit i pracovně. Mateřským jazykem pro více než stomilionovou populaci, celý Schengen, je němčina! Pro ještě větší populaci úředním jazykem číslo 1. Každý krok v jejím osvojení je krokem vpřed a pár kroků znamená pokrok! Vydatné příděly konverzace, procvičování mluvnice a vyjadřovacích schopností, dbání na kultivovanost i péče o nabyté vědomosti a jejich využití musí být v rovnováze po celou dobu rozvoje!

Lektorství, překladatelství & tlumočnictví jazyka německého za velmi umírněný honorář

Individuální výuka němčiny, překlady a tlumočení v Ostravě. Žádný agenturní zadávací a z provizí profitující řetězec tady nefinancujete! Nejsem článkem této mašinérie. Na svých svěřencích pracuji osobně, konzultuji s nimi jejich potřeby, podněty a případně i připomínky bezprostředně a z první ruky. Také překlady osobně přijímám, vypracovávám, odevzdávám a sám za ně zodpovídám, nikde tedy nic nevázne, nic se neprodražuje, na nikoho se nic nesvaluje, s nikým dalším se nic neřeší, mezistanice neexistují.

UK? USA? CAN? AUS? Nedostanete-li se do studentského programu nebo nesjednáte-li si předem ve vyvolené zemi mzdu ve výši obvyklé pro danou kvalifikovanou činnost v nějakém žádaném oboru (příjmové minimum pro zájemce o pobytové vízum), nemáte nárok na pracovní vízum a bez prokázání opravdu bonitního účtu ani na turistické vízum nad 3 měsíce. Zbývá jedině green card lottery. V GER, AUT, SUI či Beneluxu můžete legálně pracovat s kvalifikací i bez, živnostničit, v čem si zamanete, pobývat i poznávat a srovnávat život s Českem, kdykoli budete mít chuť se trochu provětrat tady hned za humny. Samotné výlety do supermarketů či ski-resortů Alp Vám rozšíří obzor jenom velmi omezeně. Všedního života se tam ovšem není možno zúčastnit bez NĚMČINY, angličtina se Vám sejde jenom v nouzi, neživí-li Vás tedy IT, tenis, golf nebo třeba navigace leteckého provozu.

Nebuďte jazykově mimo, připravte se na výstup z vlastního stínu a vyjeďte do opravdového světa na zkušenou! Nemusí to být hned, ale pokud Vás život posadí na rozcestí, budete za tuto opci rádi. Sem, do země Vašich nejhodnotnějších vazeb a zřejmě navždy raně pubertálního kapitalismu, to budete mít i tak vždycky kousek. Na ulici Vás nejen v GER bydlet nenechají, netlačí na Vás, pokud sami nechcete bydlet podle svých představ a zatím neplánujete perspektivu, takže rozkoukat se na bytovém trhu máte neomezený čas a na tom pracovním si už lehce poradíte nebo si nějaké ty joby prostě necháte nabídnout. A pokud jste žádaná nebo nedostatková profese, i to bydlení na úrovni se vyřeší samo. A když ne hned, tak bez průtahů!