Úvod

Nejrozšířenější mateřský a úřední jazyk v Evropě

…a jazyk Vašich partnerů a přátel Vás nevystaví mimo hru.

Z 26 písmen němčina vytváří 23 milionů slov.

Základy    Zácvik    Zažití    Zběhlost    Zdokonalení

Domluvte se s našimi důležitými a vyspělými sousedy, s nimiž se Češi více či méně úspěšně sžívají a vzájemně ovlivňují po dlouhá staletí. Vyřiďte si v klidu a s přehledem, co potřebujete, také ve velké části Evropské unie! Poznávejte Alpy, severomořské ostrovy, bezpočet monumentálních hradů, zámků, nezapomenutelných každoročních akcí a nádherných historických měst! Dorozumějte se i mimo vzpurný a chmurný Visegradský pakt!

Lektorství, překladatelství, tlumočnictví jazyka německého

Individuální výuka němčiny, překlady a tlumočení v Ostravě. Agenturní zadávací a provizní řetězec nefinancujete! Nejsem článkem této mašinérie. Na svých svěřencích pracuji osobně, konzultuji s nimi jejich potřeby, podněty a případně i připomínky bezprostředně a z první ruky. Také překlady osobně přijímám, vypracovávám, odevzdávám a sám za ně zodpovídám, nikde tedy nic nevázne, nic se neprodražuje, na nikoho se nic nesvaluje, s nikým dalším se nic neřeší, mezistanice nejsou.